Hva er Frivilligsentralen?

Frivilligsentralen er en møteplass i Horten som formidler kontakt mennesker i mellom. Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner.

Frivilligsentralen er en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg selv er den betalingen man får. Virksomheten bygger på prinsippet om gjensidighet - man gir og man får. Hvor mye tid en vil bruke, bestemmer man selv. Visjonen vår er å bidra med å bedre folks livssituasjon og livskvalitet

Overordnet mål
- Være en nettverksbygger
- Et kontaktpunkt i samarbeid mellom frivillige, private og offentlige aktører.
- Skape flere og varierte møteplasser
- Bli en sentral med kunnskap om og formidler av frivillig virksomhet
- Samarbeide om og utvide frivillig innsats i kommunen. 
- Lage møteplasser på tvers av generasjoner.

DET DU KAN ER HVA VI TRENGER!

Ta kontakt dersom du:
- Har en god ide av sosial eller kulturell karakter som du vil dele med andre
- Har lyst til å bli kjent med andre som har samme interesse som deg selv
- Vil dele din kunnskap og erfaring med andre
- Har lyst til å hjelpe noen som trenger deg

FRIVILLIG INNSATS gir trivsel, nytte og glede for deg selv og andre!

 

 

2022 © Horten frivilligsentral