Frivillighuset i Horten

Et møteplass til alle mennesker og foreninger

Frivillighuset legger til rette for at foreningene skal ha et hus å kalle sitt eget, ha gode vilkår og drifte foreningen med foreningens målsetninger i fokus. 

Vi ønsker også at foreningene skal utvikle et felles "vi" knyttet til tilhørigheten på huset, og at dette kan skape gode synergi-effekter, på tvers av foreningstilhørighet.


Det er en arena for foreningslivet og frivilligheten som:

- skaper møter mellom mennesker

- fasiliterer foreningenes aktiviteter

- skaper synergieffekter på tvers av kommune og frivillighet og mellom ulike aktører og samarbeidspartnere


Trenger din forening en lokale for å ha kontor eller aktiviteter, årsmøte, foredrag, osv? Ta en prat med oss!

 

Besøksadresse: Thuegata 2 (mandag-fredag kl. 10-14)

Telefon: 916 91142 (man-fre kl. 08-15)

E-post: Cathrine.Eriksen@horten.kommune.no


 

 

 

2022 © Horten frivilligsentral