Visjon og overordnet mål

Horten Frivilligsentral holder til på flere steder. Mandag og har vi kontor på Storgt. 37 og de andre dagene er vi nede på Vestre Braarudgt. 1

VISJON
Horten Frivilligsentral skal bidra til å bedre folks livssituasjon og livskvalitet

OVERORDNET MÅL
- Være en nettverksbygger
- Et kontaktpunkt i samarbeid mellom frivillige, private og offentlige aktører.

Horten Frivilligsentral er en forholdsvis ny frivilligsentral. Vi har faste aktiviteter men ønsker å utvide når nye gode ideer dukker opp.
 
- Skape flere og varierte møteplasser
- Bli en sentral med kunnskap om og formidler av frivillig virksomhet
- Samarbeide om og utvide frivillig innsats i kommunen.
- Lage møteplasser på tvers av generasjoner.
- Frivillig arbeid skaper mye positivitet. Vi ønsker at alle kan være frivillige og bidra med det den kan.
2020 © Horten frivilligsentral