Seniorhjelpen i Horten

Eldre hjelper eldre eller seniorhjelpen

Seniorhjelpen i Horten er en humanitær forening baser på frivillighet, med formål å tilby pensjonister i kommunen praktisk hjelp og rådgivning for enklere å takle hverdagens utfordringer.

Vi tar kun småjobber fra 1 til 3 timer og forutsetter å kunne benytte brukerens utstyr og verktøy.

Siden hele vår virksomhet er basert på frivillighet blir tjenestene svært rimelige. Kun et mindre gebyr, ft. Kr. 50,- per time, som skal dekke hjelperens utgifter for å komme til/fra brukeren, betales direkte til hjelperen.

Hva kan vi hjelpe deg med: 

Handle (dagligvarer, medisiner, etc.)

- Følge til (butikk, lege, tannlege, frisør, etc.)

- Hagearbeid (klippe gress, hekker, beskjære busker og trær, luke, bortkjøring av hageavfall etc.)

- Snørydding

- Smårep. i bolig/leilighet

- Hjelp i hjemmet (småreparasjon av klær, hjelp med gardiner, bilder, vinduspuss etc.)

- Rådgivning (skatt, pensjon, etc.)

- Formidle videre til andre instanser.

Les mer på www.seniorhjelpenihorten.no

Hjelp kan bestilles på telefon: 33085796

Hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00

 

 

2020 © Horten frivilligsentral