Horten for alle

Inkludering og integrering i Horten

1. Formål og virksomhet

Foreningen skal fremme inkludering og flerkulturelle aktiviteter.

Foreningen skal:

  1. Jobbe for mellommenneskelig forståelse i vår kommune
  2. Foreslå og igangsette aktiviteter som fremmer inkludering i kommunen

 2. Medlemskap og kontingent

Medlemskap i foreningen skal være gratis. Driften baseres på frivillig innbetaling av kontingent og støtte som foreningen søker fra ulike offentlige og private instanser.

Alle kan være medlemmer.

Foreningen er et samarbeidsprosjekt med Horten frivilligsentral.

Hvis du vil bli medlem kontakt Bjørn Lie, e-post; Bjorn.Lie@takeda.com

Foreningen har egen facebookside: https://www.facebook.com/hortenforalle/ 


 

Flere aktiviteter

Aktiviteter for ungdom

Gratis aktiviteter for un...

Babysang og småbarnsang

Vi synger med den stemmen...

Besøksvenn

Besøksvenn...

Butikken for alle

Gratisbutikken...

Flerkultur og flyktninger

Horten og de frivillige s...

Flerkulturell kvinnegruppe

...

2018 © Horten frivilligsentral