Babysang og småbarnsang

Vi synger med den stemmen vi har

Babysang

Aktivitet for babyer 0-1 år sammen med mamma eller pappa. På babysang lærer vi rim, regler og sanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. I tillegg til det musikalske er babysangen et fint møtested for hjemmeværende fedre og mødre hvor man kan prate, spise sammen, utveksle erfaringer og bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet. Babysangtilbudet er gratis.

Følg gjerne siden vår på Facebook: https://www.facebook.com/hortenborrebabysang/

Småbarnsang

Sangaktivitet for barn 1-3 år med foreldre. På småbarnsang lærer barna rim, regler og kristne barnesanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. Vi spiser kveldsmat sammen etter sangen. Småbarnssang er et gratis tilbud i regi av menigheten.

Barnet ditt har hørt stemmen din fra tidlig i svangerskapet. Den er kjent og trygg. Baby- og småbarnssang er ikke kor eller prestasjon. Vi synger med den stemmen vi har og for barna er det det aller beste! Det trengs ingen forkunnskaper innen musikk eller sang for å delta, her er det plass til alle!

Sentrumskirken, Horten:

Småbarnsang:
Vi møtes i kirkerommet i Sentrumskirken mandager kl. 17:30 - 19:00. Det er en halvtimes sangstund før vi spiser kveldsmat sammen og barna kan leke. Småbarnssangen ledes av trosopplærer Tonje Folkestad.

Borre menighetshus:
Babysang for barn fra 0-1 år på Borre menighetshus i Tveitenveien 18. Mandager kl. 10:30 - 12:00. Vi spiser sammen etter sangen, det serveres lunsj og kaffe/te. Babysangen ledes av undervisningsleder Tonje Røgeberg.

Arrangør: Den Norske Kirke

Kontakt og påmelding: Tonje Folkestad, trosopplaerer@horten.kirken.no

2020 © Horten frivilligsentral